Των Ελλήνων οι κοινότητες 2008-2009

Αγιοι Θεόδωροι 8-8-09

Πτελεός 5-7-09

Πτελεός πρόβα 17-2-2009