Ανακοίνωση

Σας γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 29/09/2017 και ώρα 6:30 θα

μαζευτούμε όλα τα παιδιά για να προγραμματίσουμε τις ώρες μαθημάτων καθώς και να γνωριστούμε μεταξύ μας.

Σας Ευχαριστούμε.